รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
16096002073 นายภวิศสันต์ เอกอำไพ นนทบุรีOk
26096004418 นางสาวอันตรา บุญมาเลิศ ชลบุรีOk
36096004632 นายสิรวิโรจน์ ธรรมชัชวาล เชียงรายOk
46096011371 จ่าอากาศเอกหญิงแคทลียา ผดุงพล สุราษฏร์ธานีOk
56196002536 นางสาวรุ้งเพชร เกตุแก้ว สมุทรสาครOk
66196007162 นางสาวขวัญสุดา ตุ๊สำราญ กรุงเทพมหานครOk
76196008236 นายพัฒนา อรุณรังษี ชลบุรีOk
86196010380 นายอัคเรศ สุริยมาตร์ กรุงเทพมหานครOk
96296000489 นางสาวจิตรสิริ เจริญกิจวัฒนชัย กรุงเทพมหานครOk
106296003103 นายณัฐวุฒิ วงค์สลี เชียงรายOk
116296008805 นายชัยวิทย์ มาตราช นนทบุรีOk
126396001478 นายกาย ทองตราชู พระนครศรีอยุธยาOk
136396004878 นายสิทธิพร ศรียวง กรุงเทพมหานครOk
146396010917 นางสาวพิไลวรรณ นาดสูงเนิน นครราชสีมาOk
156396011022 นายณฐพรหม ปัญจมา เชียงใหม่Ok
166396011279 นายสุรเชษฐ์ โตอดิเทพ กรุงเทพมหานครOk

จำนวนนักศึกษา = 16 คน    ยืนยันแล้ว = 16 คน   ยัง = 0 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา หรือ คุณปริญญา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6