รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
16296000299 นางสาวสุจิตตรา  กองปัญญา สระแก้วOk
26296009837 นางสาวสาธนี ริมกาญจนวัฒน์ ราชบุรีOk
36296011452 นายนันทพัทธ์ ทนงกิจ กรุงเทพมหานคร-
46296012187 นายครรชิต โล่ห์คำ ชัยภูมิOk
56396002104 นายณัฐพล ลักษณะ สมุทรปราการOk
66396002476 นายพงศธร เมิกสว่าง นครราชสีมาOk
76396004225 นายชานนท์  สว่างศรี สระบุรีOk
86396007178 นางสาวบงกช แซ่ล้อ เชียงใหม่-
96396008895 นายธนโชติ  ปัญจพรรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานครOk
106396009257 นายสุริยะ โฮชิน ขอนแก่น-
116396009299 นายปรียวัฒน์ ผดุงพันธ์ ลำปางOk
126396009927 นายปัณณธร อติแสงธรรม นนทบุรีOk
136396010131 นายนิรันดร์  กาญจนาภา สระบุรีOk
146496000236 นายโยชูวา  พุ่มไพจิตร เชียงใหม่Ok
156496001584 นางสาวสุธิดา ขำขุน เชียงใหม่Ok
166496001733 นายศุภโชค นามโคตร สระบุรีOk
176496005361 นายนพดล เจะหนิ สงขลาOk
186496005585 นายขวัญชัย  อัตโณ กาฬสินธุ์Ok
196496005718 นายธนาคม กาญจนโชติสกุล กรุงเทพมหานครOk
206496006120 นายภูดิท บัวจันทร์ กรุงเทพมหานครOk
216496007128 นายธีระพงษ์ คำพรมมี ระยองOk
226496007144 นางสาวจีรวรรณ พัชรประกิติ เชียงใหม่Ok
236496008183 นายตรรกพล ถวัลยวิชชจิต กรุงเทพมหานครOk
246496008530 นายราชันย์ หมีนิ่ม สมุทรสาครOk
256496008712 นางสาวกมลรัตน์  มหายศนันท์ สมุทรสาครOk
266496008837 นายทศพล สุขปราโมทย์ กรุงเทพมหานครOk
276496010452 นางสาวมะลิดา ปัญญาชัย กรุงเทพมหานครOk
286596001567 นายจิรายุ สร้างใหม่ เชียงใหม่Ok
296596001997 นางสาวกัญญาณัฐ์  พุทธา นครพนมOk
306596002995 นายจิรายุ นาคเปลี่ยน นนทบุรีOk
316596004934 จ่าอากาศเอกหญิงศศินา ไชยสัตย์ กรุงเทพมหานครOk
326596005204 นายพีร์กสิน  เตภัค กรุงเทพมหานครOk
336596007861 นางสาวผุสรัตน์ จั่นสวัสดิ์ ปทุมธานี-
346596009396 นายณัฎฐ์นันธ์  นิกรพันธุ์ เชียงใหม่Ok
356596011095 นายปฏิภาณ จารุสังข์ ปทุมธานีOk
366596013224 นายพงษ์พันธ์ อนันทยานนท์ กรุงเทพมหานครOk
376696001400 นายณัฐวุฒิ สุริยะ บึงกาฬOk
386696004586 นายนรเทพ ศักดิ์เพชร สงขลาOk
396696005138 นายฐิตินนท์  นพโสภณ ฉะเชิงเทราOk
406696008033 นางสาวปิยธิดา วิสุทธิ์สิริ นนทบุรีOk
416696013306 นายชัยวัฒน์ ศิริรอง นครราชสีมาOk

จำนวนนักศึกษา = 41 คน    ยืนยันแล้ว = 37 คน   ยัง = 4 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา หรือ คุณปริญญา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815