กิจกรรมพิเศษช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา

กิจกรรมพิเศษช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. มสธ. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 คลิ๊กที่นี่
2. มสธ. วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คลิ๊กที่นี่
3. ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุรี คลิ๊กที่นี่
4. ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จังหวัดนครนายก คลิ๊กที่นี่
5. ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิ๊กที่นี่
6. ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์ คลิ๊กที่นี่
7. ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี คลิ๊กที่นี่
8. ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จังหวัดลำปาง คลิ๊กที่นี่
9. ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย คลิ๊กที่นี่
10. ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี คลิ๊กที่นี่
11. ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี คลิ๊กที่นี่
12. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา คลิ๊กที่นี่
13. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 626 คน UPDATE วันที่ 21/12/2563 13:39:55

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin