ประกาศเลื่อนสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประกาศด่วน

ขอเลื่อนสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ จากเดิมเป็นวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562

กรณีมีข้อซักถาม รบกวนโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ คุณวรัชญาพร (เป๊ก) และคุณสุจิตรา (เก๋) 

ที่หมายเลข 02-5048364-5

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งแบบ บศ.ข.2 และ บศ.ข.1 ให้นักศึกษารีบดำเนินการจัดส่งมายังสาขาวิชาโดยด่วน

ผู้เข้าชม 335 คน UPDATE วันที่ 11/3/2562 13:55:45

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin