ประกาศนักศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

เรียน นศ. ไอเอส ทุกท่าน
นศ. ท่านใดที่ส่งโครงร่างมาที่สาขาในช่วงวันที่ 16 มีนาคม เป็นต้นมา รบกวน นศ. ส่งโครงร่างเข้าทางเมลเป๊กอีกครั้งนะคะ เนื่องจากตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยประกาศปิดยาว ถึง 30 เมษายน และตอนนี้ ประธานชุดวิชาจะมีการนัดประชุมผ่าน Microsoft team เพื่อคัดเลือกหัวข้อ เป๊กจะได้รวบรวมหัวข้อของนักศึกษาทุกท่านที่ลงไอเอสในเทอมนี้เข้าทั้งหมด ค่ะ เพื่อที่ นศ. จะได้นัดประสานงานกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป เมล nawapat.warat@gmail.com 

ขอบคุณค่ะ
ผู้เข้าชม 493 คน UPDATE วันที่ 1/4/2563 21:17:34

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin