ระดับปริญญาโท

รายชื่อนักศึกษาอบรมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1  คลิ๊กที่นี่
กลุ่มที่ 2  คลิ๊กที่นี่
กลุ่มที่ 3  คลิ๊กที่นี่
กลุ่มที่ 4  คลิ๊กที่นี่

กำหนดการอบรมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

นักศึกษารุ่นที่ 13 คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  คลิ๊กที่นี่

รวมไฟล์บทคัดย่อ ปี 2561  คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มเกี่ยวกับชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้

ตัวอย่างบทคัดย่อ IS และหน้าอนุมัติ  คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ25 ขยายเวลาการศึกษา  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ31 รักษาสถานภาพ  คลิ๊กที่นี่
มสธ.บ52 ชำระตรวจบทคัดย่อ  คลิ๊กที่นี่
แบบคำร้องขอสอบ บศ.ข.5  คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มการเปลียนหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ คลิ๊กที่นี่
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท  คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มการส่งตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
แบบ สบฑ.0๐2  คลิ๊กที่นี่
หนังสืออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์  คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์มขอตรวจรูปแบบ  คลิ๊กที่นี่
ผู้เข้าชม 2230 คน UPDATE วันที่ 30/11/2564 15:32:26

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin