ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายการนิเทศ Talk
พบกับรายการ นิเทศ Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา
อ-เขม.jpg
..อ่านต่อ 25 สิงหาคม 2565
รายการนิเทศ Talk
พบกับรายการ นิเทศ Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา
อาจารย์สุ.jpg
..อ่านต่อ 25 สิงหาคม 2565
รายการนิเทศ Talk
พบกับรายการ นิเทศ Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา
ปกไลฟ์สด (ep4).png
..อ่านต่อ 2 สิงหาคม 2565
ได้รับรางวัล
าขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (Innovation & Good Practice Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
S__15138832.jpg
..อ่านต่อ 25 กรกฎาคม 2565
รายการนิเทศ Talk
พบกับรายการ นิเทศ Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา
ปกไลฟ์สด (4).png
..อ่านต่อ 25 กรกฎาคม 2565
รายการนิเทศ Talk

พบกับรายการ นิเทศ Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา

ปกไลฟ์สด (3).png
..อ่านต่อ 20 กรกฎาคม 2565
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายชวน หลีกภัย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนายชวน หลีกภัย
ได้รับปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น 

cuan2135.jpg

..อ่านต่อ 8 มิถุนายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562

409752.jpg
..อ่านต่อ 3 มิถุนายน 2565
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. กำลังรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกระดับ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. กำลังรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกระดับ ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิ์บัตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ หรือโทร. 025048351-3

S__14221364.jpg

S__14221363.jpg

S__14221362.jpg

S__14221359.jpg

แยกหลักสูตร (3).jpg
..อ่านต่อ 31 พฤษภาคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
สาขานิเทศศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ 
ได้รับรางวัล  SUPERLATIVE PRESENTERS (ผู้นำเสนอยอดเยี่ยม) ในงาน World Women Conference 2022

Congratulation (1).jpg
..อ่านต่อ 30 พฤษภาคม 2565
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. กำลังรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกระดับ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. กำลังรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกระดับ ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิ์บัตรครับ โทร. 025048351-3

6.jpg
..อ่านต่อ 24 พฤษภาคม 2565
กิจกรรม KM สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรื่อง เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ : แรงบันดาลใจ และแนวทางการสร้างผลงานคุณภาพ
นนทบุรี วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ:  แรงบันดาลใจ และแนวทางการสร้างผลงานคุณภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในสร้างผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
km 111.png
..อ่านต่อ 4 เมษายน 2565
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วภายในระยะเวลา 1 ปี
ส่งผลงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจารณาวิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เพื่อรับรางวัล ประจำปี 2565 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครและเกณฑ์การพิจารณา รวมถึงดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/M4-1.htm

S__7553383.jpg

..อ่านต่อ 3 มีนาคม 2565
คณะทำงานส่งเสริมการศึกษา นิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ "การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล"
คณะทำงานส่งเสริมการศึกษา นิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ "การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล" 
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 12.15 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams ลิงค์ https://bit.ly/3sBHWPV และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page นิเทศศาสตร์ มสธ. 

315903.jpg
..อ่านต่อ 13 กุมภาพันธ์ 2565
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง Soft Power โอกาสและความท้าทายอุตสาหกรรมสื่อไทย
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง Soft Power โอกาสและความท้าทายอุตสาหกรรมสื่อไทย 
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page นิเทศศาสตร์ มสธ. 

ร่วมเสวนาโดย 
1. เขมทัตต์  พลเดช อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2. วีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์  ผู้จัดการสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
3. ภานุ อารี ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเนรมิตหนัง ฟิล์ม จำกัด
4. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. 
ผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://bit.ly/34hD3DQ
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-504-8351-3 หรือ Chanapa.noo@stou.ac.th

LINE_ALBUM_E-poster _ BG เสวนา Soft Power_๒๒๐๒๐๗.jpg
..อ่านต่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรื่อง เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ : แรงบันดาลใจ และแนวทางการสร้างผลงานคุณภาพ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรื่อง เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ : แรงบันดาลใจ และแนวทางการสร้างผลงานคุณภาพ ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. โดยโปรแกรม MS TEAMS

poster3.jpg
..อ่านต่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาบูรณาการการสื่อสาร ปีการศึกษาที่ 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาบูรณาการการสื่อสาร ปีการศึกษาที่ 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ด่วนใกล้ปิดรับสมัครแล้ว สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

ปกบูรณาการ.jpg
..อ่านต่อ 24 มกราคม 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร ปีการศึกษาที่ 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร ปีการศึกษาที่ 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ด่วนใกล้ปิดรับสมัครแล้ว สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

บริหาร 2.jpg

..อ่านต่อ 24 มกราคม 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

279923.jpg
..อ่านต่อ 27 ธันวาคม 2564
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

279924.jpg
..อ่านต่อ 27 ธันวาคม 2564
รู้จักนิเทศศาสตร์ มสธ.
รู้จักนิเทศศาสตร์ มสธ.  EP.1 คลิก

messageImage_1637829624329.jpg
..อ่านต่อ 25 พฤษจิกายน 2564
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 37 ปี นิเทศศาสตร์ มสธ. “นวัตกรรมการสื่อสาร...พลิกโลก...พลิกสังคม”
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 37 ปี นิเทศศาสตร์ มสธ.
“นวัตกรรมการสื่อสาร...พลิกโลก...พลิกสังคม”
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เริ่มเวลา 08.15 – 16.00 น.
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา :
ชื่อห้องสัมมนา = นวัตกรรมการสื่อสาร พลิกโลก พลิกสังคม
ลิงค์ห้อง = https://bit.ly/3iw7bio

78153.jpg

..อ่านต่อ 16 ตุลาคม 2564
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 37 ปี นิเทศศาสตร์ มสธ.
เรื่อง นวัตกรรมการสื่อสาร...พลิกโลก...พลิกสังคม
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.00 -16.00 น.
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

1972.jpg
..อ่านต่อ 6 ตุลาคม 2564
ขอเชิญร่วมงานสถาปนา 37 ปี นิเทศศาสตร์ มสธ.
พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ แลถวายภัตตาหารเพล
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2564 ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2

2400.jpg
..อ่านต่อ 6 ตุลาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์คนใหม่
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

cong1.jpg
..อ่านต่อ 31 สิงหาคม 2564
รับสมัครปริญญาเอกนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองฯรุ่น 5 ของมสธ.
รับสมัครปริญญาเอกนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองฯรุ่น 5 ของมสธ.
dr_inno5.jpg
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2564
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ คลิกเพือดูรายระเอียด
Dr_commu.jpg
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2564

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin