สนามสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT
สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  กรุณาใส่เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ 10 หลัก
 
       
ชื่อ    สนามสอบ    ห้อง สอบ   เลขที่นั่งสอบ
สอบวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น
update 30/10/2017
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Watcharet.kun@stou.ac.th