ผลการสอบภาคสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2558  
กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก


 
จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th