ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนฯ
รหัสนศ.  
 
รหัสบัตรประชาชน/PASSPORT_NO.  
E-mail     
Password     
ยืนยัน Password  
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
หากนักศึกษาพบว่าข้อมูลของตนเองไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีปัญหาในการเข้าใช้งาน
สามารถติดต่อศูนย์สารสนเทศได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
025047788 หรืออีเมล์
ic.proffice@stou.ac.th