กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
ค้นหา  คำค้น     | ตั้งคำถามใหม่
IDหัวข้อกระทู้ประเภทคำถามสถานะการตอบ
150 เอกสารมาเหมือนไ่ร
 ชื่อ น.ส.ปรียาภรณ์. วัฒนคง รหัสนักศึกษา 5670006xxx วันที่ส่ง 24-04-2019 17:32
อบรมเข้มพิเศษ ยังไม่มีผู้ตอบ
149 ขอสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ค่ะ
 ชื่อ ณัฐิกานต์ ทองธรรมชาติ รหัสนักศึกษา 5970003xxx วันที่ส่ง 18-04-2019 19:47
เนื้อหาวิชาการชุดวิชา ยังไม่มีผู้ตอบ
148 ถามว่า จะมีอบรมเข้มพิเศษวิชา71304 เดือนไหนค่ะพอดีเหลืออยู่วิชาเดียวไม่จบสักทีอยากเข้าอบรม
 ชื่อ พัชราพร ศรีสุข รหัสนักศึกษา 5670005xxx วันที่ส่ง 07-04-2019 13:14
อบรมเข้มพิเศษ ยังไม่มีผู้ตอบ
147 ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจูลชีวะ จะได้ไปฝึกปฏิบัติเมื่อไหร่ค่ะ
 ชื่อ น.ส.เวญญา รัตนพบที รหัสนักศึกษา 5870002xxx วันที่ส่ง 27-03-2019 15:35
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
146 ยื่นใบคำร้องขอโอนชุดวิชา 10151 และ 70313 เมื่อ15ธค.2560 ยังไม่ได้รับคำตอบเลยค่ะ โอนได้หรือไม่คะ
 ชื่อ พรพิมล ช่อลัดดา รหัสนักศึกษา 6070000xxx วันที่ส่ง 13-03-2019 08:39
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
145 ยื่นใบคำร้องขอโอนชุดวิชา 10151 และ 70313 เมื่อ15ธค.2562 ยังไม่ได้รับคำตอบเลยค่ะ โอนได้หรือไม่คะ
 ชื่อ พรพิมล ช่อลัดดา รหัสนักศึกษา 6070000xxx วันที่ส่ง 13-03-2019 08:36
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
144 สอบถามการเรียนการสอน ปริญญาโทวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
 ชื่อ บูม รหัสนักศึกษา 5512345xxx วันที่ส่ง 23-02-2019 22:19
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
143 บัณฑิต มสธ.ที่ต้องการเรียนต่อสาขาอื่นสามารถใช้ข้อมูลเดิมได้รึเปล่าครับหรือต้องยื่นเอกสารใหม่
 ชื่อ สาธิต ไวเทหกุล รหัสนักศึกษา 5690003xxx วันที่ส่ง 13-02-2019 16:06
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
142 ลงทะเบียน 2/2561 วิชา ประสบการณ์วิชาชีพ อาหาร โภชนาการ และ การประยุกต์ ลงทะเบียนในวันที่28/01/2562 อยากทราบกำหนดการในการฝึกปฏิบัติ
 ชื่อ สุรีย์รัตน์ บุญยืน รหัสนักศึกษา 5770007xxx วันที่ส่ง 30-01-2019 21:14
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
141 ลงทะเบียนไม่ได้จ่ายเงินแล้วทำยังไงเงินไม่ได้คืน2000กว่าบาท
 ชื่อ นางสาวเกศรินทร์ หมะมูดี รหัสนักศึกษา 5870003xxx วันที่ส่ง 28-01-2019 20:08
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
140 ลงวิชาชีวเคมีและชีววิทยาของอาหาร 71304 ต้องเตรียมทำอะไรบ้างลงเรียนครั้งแรกแนะนำหน่อยค่า
 ชื่อ นางสาวเกศรินทร์ หมะมูดี รหัสนักศึกษา 5870003xxx วันที่ส่ง 28-01-2019 19:59
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
139 จบศึกษาศาสตร์ประถมศึกษา อยากเปิดเนอสเซอรี่
 ชื่อ รวีวรรณ ลาภภักดี รหัสนักศึกษา 4220007xxx วันที่ส่ง 04-01-2019 10:28
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
138 เรื่องชุดวิชา
 ชื่อ สร้อยมณี วงษ์อั้ว รหัสนักศึกษา 5670004xxx วันที่ส่ง 13-12-2018 13:30
เนื้อหาวิชาการชุดวิชา ยังไม่มีผู้ตอบ
137 ยังไม่ได้หนังสือทำยังไงดีคะ
 ชื่อ ธวัลรัตน์ ฉัตรกรณ์สกุล รหัสนักศึกษา 5670009xxx วันที่ส่ง 05-11-2018 05:35
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ยังไม่มีผู้ตอบ
136 รบกวนสอบถามเรื่องการโอนชุดวิชา
 ชื่อ ณัฏฐ์ วาจาฉลา รหัสนักศึกษา 5170001xxx วันที่ส่ง 11-10-2018 13:58
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
135 จบการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ/รัฐประศาสนศาตร์ บริหารรัฐกิจ มสธ. สามารถสมัครศึกษาต่อ มนุษนิเวศฯ ได้หรือไม่
 ชื่อ ดวงใจ ศรีพรหม รหัสนักศึกษา 5030015xxx วันที่ส่ง 10-10-2018 14:31
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
134 อยากทราบเรื่องการสอบซ่อมครับ
 ชื่อ อนุชา รหัสนักศึกษา 6070005xxx วันที่ส่ง 11-09-2018 22:23
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
132 จะขอเข้าอบรมเข้มพิเศษภาคการศึกษา 2/2560 เพราะเป็นตัวสุดท้ายแต่ขาดคุณสมบัติ 1 ข้อ
 ชื่อ นายประภัสร์ บัวบรรจง รหัสนักศึกษา 5670003xxx วันที่ส่ง 30-07-2018 16:16
อบรมเข้มพิเศษ ยังไม่มีผู้ตอบ
130 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
 ชื่อ ธวัลรัตน์ ฉัตรกรณ์สกุล รหัสนักศึกษา 5670009xxx วันที่ส่ง 22-07-2018 08:07
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ยังไม่มีผู้ตอบ
129 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
 ชื่อ ธวัลรัตน์ ฉัตรกรณ์สกุล รหัสนักศึกษา 5670009xxx วันที่ส่ง 22-07-2018 08:06
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ยังไม่มีผู้ตอบ
128 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการฯ สำหรับคนที่สำเร็จปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง มี 15 หรือ 21 ชุดวิชา
 ชื่อ บุษกร แช่มโสภา รหัสนักศึกษา 2564000xxx วันที่ส่ง 11-07-2018 11:29
เนื้อหาวิชาการชุดวิชา ยังไม่มีผู้ตอบ
127 จบ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกรด 2.2 สามารถต่อโท ได้มั้ยครับ
 ชื่อ ซามาบู้ มะเง๊งกึ๊ย รหัสนักศึกษา 6023524xxx วันที่ส่ง 15-05-2018 23:05
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
126 ไม่มีชุดวิชาที่ให้ลงทะเบียนได้ปีการศึกษา 1/61
 ชื่อ นพณัฐ แสงโชติ รหัสนักศึกษา 6070000xxx วันที่ส่ง 03-05-2018 16:45
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
125 กำหนดการอบรมประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการประยุกต์
 ชื่อ นางรุ่งกาญจน์ เพ็ชรเรือ รหัสนักศึกษา 5770007xxx วันที่ส่ง 27-03-2018 17:25
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
124 กำหนดการอบรมประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการประยุกต์
 ชื่อ นางรุ่งกาญจน์ เพ็ชรเรือ รหัสนักศึกษา 5770007xxx วันที่ส่ง 27-03-2018 17:25
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
123 วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์) สอบเป็นนักกำหนดอาหารของสมาคมได้มั้ยครับ
 ชื่อ เทพพิทักษ์ คนจะกา รหัสนักศึกษา 5756056xxx วันที่ส่ง 18-02-2018 21:48
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
122 อยากทราบผลการเรียนที่ผ่านมาว่าผ่านกี่ตัวและเหลืออีกกี่ตัวที่จะลงทะเบียนเรียนต่อ
 ชื่อ ไพฑูรย์ ไปไหน รหัสนักศึกษา 5270008xxx วันที่ส่ง 29-01-2018 12:29
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
121 อยากทราบวันอบรมประสบการณ์วิชาชีพของภาค 1/60 ค่า
 ชื่อ ปวีณา ฐานวิเศษ รหัสนักศึกษา 5870004xxx วันที่ส่ง 25-07-2017 03:48
อบรมเข้มพิเศษ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
120 นศ.ป.ตรี เอกอาหารฯ สามารถลงเรียนรายวิชา ป.โท เอกอาหาร ได้หรือไม่
 ชื่อ ประกายเนตร อินทราย รหัสนักศึกษา 5870003xxx วันที่ส่ง 21-07-2017 17:05
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
119 สอบถามว่าต้องเช็คข้อมูลยังไงค่ะว่าลงทะเบียนเรียนครบ/ไม่ครบ
 ชื่อ นางสาวมาลี จำปาทอง รหัสนักศึกษา 5470005xxx วันที่ส่ง 15-05-2017 18:05
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
118 ไม่ได้ลงพักการเรียนทำไงดีค่ะ
 ชื่อ อารีพรรณราย รหัสนักศึกษา 5370000xxx วันที่ส่ง 12-05-2017 20:56
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
117 ไม่ได้ลงพักการเรียนทำไงดีค่ะ
 ชื่อ อารีพรรณราย รหัสนักศึกษา 5370000xxx วันที่ส่ง 12-05-2017 20:56
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
116 กำหนดการออกมาแล้วครับ สามารถตรวจสอบได้:)
 ชื่อ นายนราศักดิ์ พรหมรัตน์ รหัสนักศึกษา 5870003xxx วันที่ส่ง 22-04-2017 15:52
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ยังไม่มีผู้ตอบ
115 ส่งกิจกรรมไปแล้วอยากทราบว่าทางโรงเรียนได้รับหรือยังตรวจสอบยังไงคะ
 ชื่อ บังอร ผาพญาเรือง รหัสนักศึกษา 5970007xxx วันที่ส่ง 17-03-2017 08:51
กิจกรรมประจำชุดวิชา ยังไม่มีผู้ตอบ
114 อบรมผ่านออน์ไลน์อย่างเดียวหรือครับ
 ชื่อ นายเสรีชน จิราทิป รหัสนักศึกษา 5670000xxx วันที่ส่ง 17-01-2017 13:15
อบรมเข้มพิเศษ ยังไม่มีผู้ตอบ
113 2-59 อบรมเข้มประมาณเดือนใหน
 ชื่อ รอปีอ๊ะ ซูมุง รหัสนักศึกษา 5470012xxx วันที่ส่ง 14-12-2016 22:07
อบรมเข้มพิเศษ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
112 รายงานที่ส่งไปผิดแล้วจะส่งไปใหม่ต้องโหลดในนี้หรือต้องจัดทำเองค่ะ
 ชื่อ นิภาพร สมัครรามัญ รหัสนักศึกษา 5970000xxx วันที่ส่ง 08-12-2016 10:20
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
111 รายละเอียดการฝึกปฏิบัติวิชาชีวเคมี
 ชื่อ พรรณทิพย์ ปาวี รหัสนักศึกษา 5970004xxx วันที่ส่ง 15-11-2016 23:16
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ยังไม่มีผู้ตอบ
110 หนังสืออ่านหาย
 ชื่อ นิตยา เสนาวัน รหัสนักศึกษา 5470012xxx วันที่ส่ง 01-11-2016 11:37
เนื้อหาวิชาการชุดวิชา ยังไม่มีผู้ตอบ
109 ยังไม่ได้รับหนังสือ 72301 พัฒนาการวัยรุ่น
 ชื่อ นภาพร ลักษมีการค้า รหัสนักศึกษา 5770000xxx วันที่ส่ง 26-10-2016 18:27
เนื้อหาวิชาการชุดวิชา ยังไม่มีผู้ตอบ
108 ประสบการณ์วิชาชีพ 71416 ของเทอม 1/59 จะจัดขึ้นในช่วงใดค่ะเรืองการลางานเวลาใดค่ะ จะได้เตรียมความพร้อมเร่องการลางาน
 ชื่อ อลิสา ดีบุบผา รหัสนักศึกษา 5470014xxx วันที่ส่ง 16-10-2016 21:26
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
107 ประสบการณ์วิชาชีพ 71416 จะจัดขึ้นในช่วงเรืองการลางานเวลาใดค่ะ จะได้เตรียมความพร้อมเร่องการลางาน
 ชื่อ อลิสา ดีบุบผา รหัสนักศึกษา 5470014xxx วันที่ส่ง 16-10-2016 21:21
อบรมเข้มพิเศษ ยังไม่มีผู้ตอบ
106 กิจกรรมอบรมเสริม
 ชื่อ น.ส.ปภัชญา โชติสนธิ์ รหัสนักศึกษา 5970004xxx วันที่ส่ง 27-09-2016 11:29
อบรมเข้มพิเศษ ยังไม่มีผู้ตอบ
105 กิจกรรมอบรมเสริม
 ชื่อ น.ส.ปภัชญา โชติสนธิ์ รหัสนักศึกษา 5970004xxx วันที่ส่ง 27-09-2016 11:29
อบรมเข้มพิเศษ ยังไม่มีผู้ตอบ
104 ไม่ทราบว่าผลสอบชุดบวิชาจิตวิตยาเพื่อการดำรงชีวิต72101ออกแล้วยังค่ะ
 ชื่อ นางสาวยาตี พยายาม รหัสนักศึกษา 5870000xxx วันที่ส่ง 09-09-2016 12:13
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
103 อยากทราบว่าอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ1/2559
 ชื่อ ณิชกุล ฮุยจง รหัสนักศึกษา 5670003xxx วันที่ส่ง 08-09-2016 16:40
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
102 อยากทราบว่าอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ1/2559
 ชื่อ ณิชกุล ฮุยจง รหัสนักศึกษา 5670003xxx วันที่ส่ง 08-09-2016 16:35
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
101 อยากทราบว่าอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ1/2559
 ชื่อ นายณิชกุล ฮุยจง รหัสนักศึกษา 5670003xxx วันที่ส่ง 08-09-2016 13:34
อื่นๆ ยังไม่มีผู้ตอบ
100 สงสัยค่ะใบสีส้มที่กรอกคะแนนทำไมเห็นมีมากับกิจกรรมประจำชุดวิชา ต้องทำยังไงค่ะ ช่วยแนะนำทีค่ะ ขอบคุนค่ะ
 ชื่อ นางสาวสาวิตรี บานบุรี รหัสนักศึกษา 5970001xxx วันที่ส่ง 13-07-2016 21:13
กิจกรรมประจำชุดวิชา ยังไม่มีผู้ตอบ
99 เรียนสอบถามเรื่องการต่อปริญญาโท
 ชื่อ นักศึกษา รหัสนักศึกษา 5570000xxx วันที่ส่ง 06-07-2016 10:51
อื่นๆ มีผู้ตอบเรียบร้อยแล้ว
    
123
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th