กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร
และรับสมัครนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

การรับสมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
ภาคปลาย
1 พฤศจิกายน 2557 -16 กุมภาพันธ์ 2558
   
 
   
 
สมัครทางไปรษณีย์สามารถชำระเงินได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งด้วยระบบ Pay @ Post (ยกเว้น
ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) เคาน์เตอร์เซอร์วิส และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...

 

 

 

 

โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 90
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชา ระยะเวลาเรียน 4 เดือน
สมัครทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...

ดาวน์โหลดใบสมัคร ฟรี
(ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เฉพาะโครงการสัมฤทธิบัตร
โทร. 0 2504 7788, 0 2504 7231-6,
       0 2504 7711-12
โทรสาร: 0 2503 3379
e-Mail: ceoffice@stou.ac.th

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

 

Last updated : 31-Mar-2015 10:50 AM
© 2002-2012 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.