กำหนดการสอบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้สม้ครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT


กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก   
  
update 01/10/2564

 


จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537