กำหนดการสอบสนามสอบ
กำหนดการสอบ สนามสอบ และการสอบออนไลน์ สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 121 รหัสรุ่น 652
กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 21/04/2566

 


จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537