กำหนดการสอบ
การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 125 รหัสรุ่น 662
กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก   
  
update 25/04/2567

 


จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537