ลำดับที่ชื่อชื่อผลงานสถานะบทความสถานะการชำระเงินวันที่
1นางสาว กัลยารัตน์ เทพประสิทธิ์มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกในที่ทำงานอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน22/7/2564