ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์. 0-2504-7777
โทรสาร 0-2503-3607
Email: ic.proffice@stou.ac.th


:: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ

แผนที่ มสธ.

แผนที่ มสธ.

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่

ติดต่อ

ศูนย์สารสนเทศ มสธ. (Call Center)

 • โทรศัพท์ 0-2504-7788
  วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-19.10 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.

 • โทรศัพท์มือถือ 08-4360-4465, 08-4360-5612, 08-4439-9478 และ 08-4360-4957
  วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

 • โทรสาร 0-2503-3546-8 
  E-mail: ic.proffice@stou.ac.th

Follow STOU
twitter
 • STOU Live Twitter
 • STOU e-Learning Twitter

 • Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th