เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม KM

 

แจ้งเปลี่ยนวันจัด KM DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วันที่จัด  4/29/2557)

แจ้งเปลี่ยนวัน KM DAY จากเดิม วันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์