เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม KM

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมของหน่วยงาน (วันที่จัด  8/17/1958)

เรื่องที่ 1 การประกวดนวัตกรรม ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ. 2559 เรื่องที่ 2 แลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อม : การสร้างนวัตกรรม เรื่องที่ 3 แลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อม : การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องที่ 4 แนวทางสร้างทีมงานเพื่อมุ่งสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมของหน่วยงาน