เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม KM

 

การแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ เรื่อง การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN)  (วันที่จัด  9/14/2558)

แลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ เรื่อง การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN)ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป