เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม KM

 

การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รู้หรือไม่ เกษียณอายุราชการแล้วได้สวัสดิการอะไรบ้าง (วันที่จัด  7/4/2019)

ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของกองคลัง จะจัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รู้หรือไม่ เกษียณอายุราชการแล้วได้สวัสดิการอะไรบ้าง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติม ชั้น 6 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ หรือบุคลากรที่สนใจให้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ สามารถนำไปใช้วางแผนบริหารการเงินเมื่อเกษียณอายุ