เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม KM

 

กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่จัด  5/14/2019)

กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.