เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม KM

 

การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "รู้หรือไม่เกษียณอายุราชการแล้วได้สวัสดิการอะไรบ้าง"่ (วันที่จัด  7/4/2019)

การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "รู้หรือไม่เกษียณอายุราชการแล้วได้สวัสดิการอะไรบ้าง" ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ฃั้น 6 ส่วนต่อเติม