เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม KM

 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (วันที่จัด  8/9/2019)

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.