เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา KM

 
 
 
  หัวข้อ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ผู้ตอบ
ประกาศ ศูนย์ประกันฯ จะจัดตั้ง CoP (ชุมชนนักปฏิบัติ) narudee19
1/15/2013 2:26:14 PM
1806 0 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM
ประกาศ ผู้สนใจเขียนประวัติประกวด talented people ปี 2556 เชิญแจ้งรายชื่อ ด่วน narudee19
1/17/2013 2:27:22 PM
2550 179 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM
การตรวจประกันคุณภาพของ มสธ ปีการศึกษา 2556 NARUDEE19@YAHOO.COM
7/3/2014 2:48:51 PM
966 173 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM
การประกวด Talented People in STOU / การประกวดนวัตกรรม narudee19
2/19/2013 12:15:31 PM
1572 3 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM
ขอขอบคุณผู้ที่ส่นใจสมัครTalented People ทุกท่าน narudee19
2/8/2013 2:18:47 PM
1488 3 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM
ให้แจ้งรายชื่อเพื่อเข้าอบรมการทำหน้าweb แล้วรีบแจ้งชื่อด่วน narudee19
12/11/2012 1:36:48 PM
1457 3 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM
ขณะนี้ศูนย์ประกันฯ มสธ. มี fan page แล้วค่ะ bluebird
11/22/2012 1:42:08 PM
1471 3 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM
การทบทวนแผนการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์7.2 ของ สกอ. narudee19
6/17/2010 4:45:09 PM
1435 4 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM
การตรวจประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 ของ มสธ. เฉพาะตัวบ่งชี้ 7.3 narudee19
4/2/2010 5:09:39 PM
1296 4 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM
สมาชิกใหม่ครับ unarit
2/9/2010 7:32:42 AM
1367 3 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM
ยืนยันการสมัครผู้แทนเครือข่าย puangpaka
7/28/2009 2:47:55 PM
1485 3 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM
ยืนยันการสมัครผู้แทนเครือข่าย wanee_one@hotmail.com
7/28/2009 2:36:19 PM
1330 3 GRLpGpAG
6/5/2020 3:46:28 PM