เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา KM

 
 ผู้สนใจเขียนประวัติประกวด talented people ปี 2556 เชิญแจ้งรายชื่อ ด่วน 
เจ้าของกระทู้:
 narudee19
 วันที่ 1/17/2013 2:27:22 PM
IP:172.20.xxx

ขอเชิญแจ้งรายชื่อ และ e-mail ศูนย์ประกันจะได้ส่งหนังสือเชิญให้มาแลกเปลี่ยนการกรอกประวัติและผลงาน โดยแจ้งที่ตอบกระทู้

คาดว่าจะจัดเร็วๆนี้

อ่าน 2550 ครั้ง ตอบกระทู้ โปรด Log in
 
     
 
  ความเห็นที่ 1  
 
เจ้าของความเห็น:
 prasan
 1/17/2013 3:12:51 PM
 :172.20.xxx

ประสาน ชนาพงษ์จารุ    e-mail  prasan.cha@stou.ac.th  หรือ prasan60@hotmail.com

 

 
     
 
 
  ความเห็นที่ 2  
 
เจ้าของความเห็น:
 narudee19
 1/18/2013 1:58:27 PM
 :172.20.xxx
ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล e-mail thanadsl@yahoo.co.uk
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 3  
 
เจ้าของความเห็น:
 narudee19
 1/21/2013 10:23:21 AM
 :172.20.xxx
ภทรวรรร อักษร   e-mail patharawan.auk@stou.ac.th
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 4  
 
เจ้าของความเห็น:
 bluebird
 1/21/2013 2:10:19 PM
 :172.20.xxx

กระผม นายนที ศรีประทุม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ความสามารถให้การทำ Web application with VB.NET Language, Ajax, ASP.NET, jQuery เคยจัดทำสารสนเทศต่างๆให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้ สารสนเทศบัณฑิตศึกษา สารสนเทศฐานข้อมูลนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา สารสนเทศการเขียนหน่วยของคณาจารย์ สำนักวิชาการ ฯลฯ ปัจจุบันปฎิบัติงานทางด้าน Network ดูแล Windows Server , Active Directory , mail Exchange ฯลฯ

 
     
 
 
  ความเห็นที่ 5  
 
เจ้าของความเห็น:
 nathee98
 1/22/2013 10:14:08 AM
 :202.28.xxx

นที ศรีประทุม email : nathee.sri@stou.ac.th

 
     
 
 
  ความเห็นที่ 6  
 
เจ้าของความเห็น:
 bluebird
 1/22/2013 11:08:31 AM
 :172.20.xxx

นางสาวศรัญญา  เจริญศิริ  Thammatorns@hotmail.com

 
     
 
 
  ความเห็นที่ 7  
 
เจ้าของความเห็น:
 watcharet
 1/22/2013 3:10:37 PM
 :172.21.xxx

นายวัชเรศ ขันธิโชติ e-mail:watcharet.kun@stou.ac.th

 
     
 
 
  ความเห็นที่ 8  
 
เจ้าของความเห็น:
 narudee19
 1/30/2013 3:39:55 PM
 :172.20.xxx
รองศาสตราจารย์ ดร.สำอางค์ สืบสมาน e-mail Sam-ang.seu@stou.ac.th
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 9  
 
เจ้าของความเห็น:
 narudee19
 1/30/2013 3:55:04 PM
 :172.20.xxx
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี e-mail : Sumalee.sungsri@gmail.com
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 10  
 
เจ้าของความเห็น:
 Sdhanit
 1/31/2013 10:08:08 AM
 :172.20.xxx
นายธนิต  แสงประดับ : dhanit_s@yahoo.co.th
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 11  
 
เจ้าของความเห็น:
 nattawut.kha
 6/2/2013 2:39:42 PM
 :172.30.xxx

ผม นัทวุฒิ  ขันธกสิกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ได้พัฒนาระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาสำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ความสามารถของระบบโดยสรุปคือ สามารถหาจำนวนผู้มาสมัครเรียน,ลงทะเบียนเรียน,ฯลฯ และที่สำคัญคือเรื่องไม่มาลงทะเบียน ในแต่ละภาคการศึกษาได้ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการติดตามนักศึกษา และขยายผลเรื่องการดร็อปเอาท์ของนักศึกษา

e-mail:nattawut.kha@stou.ac.th

 

 
     
 
 
  ความเห็นที่ 12  
 
เจ้าของความเห็น:
 somyol
 8/2/2013 11:48:19 AM
 :172.20.xxx
นางสมยล กำแหงฤทธิรงค์ สังกัดสำนักพิมพ์ สนใจสมัคร talented people ปี 2556
e-mail : somyol@yahoo.com
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 13  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 14  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 15  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 16  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 17  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 18  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 19  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 20  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 21  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 22  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 23  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 24  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 25  
 
เจ้าของความเห็น:
 1'"
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 26  
 
เจ้าของความเห็น:
 \
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 27  
 
เจ้าของความเห็น:
 1
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 28  
 
เจ้าของความเห็น:
 @@HnVdW
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 29  
 
เจ้าของความเห็น:
 JyI=
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 30  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 31  
 
เจ้าของความเห็น:
 �'�"
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 32  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 33  
 
เจ้าของความเห็น:
 �''�""
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 34  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 35  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 36  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 37  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 38  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 39  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 40  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 41  
 
เจ้าของความเห็น:
 JpkRyoB1
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 42  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 43  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1 OR 2+285-285-1=0+0+0+1 --
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 44  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 45  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 46  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1 OR 2+421-421-1=0+0+0+1
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 47  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1' OR 2+339-339-1=0+0+0+1 --
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 48  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1' OR 2+673-673-1=0+0+0+1 or 'vXXfZlYo'='
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 49  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1" OR 2+913-913-1=0+0+0+1 --
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 50  
 
เจ้าของความเห็น:
 1 waitfor delay '0:0:9' --
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 51  
 
เจ้าของความเห็น:
 gCIja5Ae'; waitfor delay '0:0:3' --
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 52  
 
เจ้าของความเห็น:
 MT6elFH4'); waitfor delay '0:0:6' --
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 53  
 
เจ้าของความเห็น:
 n4Jw7XYf')); waitfor delay '0:0:9' --
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 54  
 
เจ้าของความเห็น:
 nr0yB35v';select pg_sleep(3); --
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 55  
 
เจ้าของความเห็น:
 GguvRafR');select pg_sleep(9); --
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 56  
 
เจ้าของความเห็น:
 3x4P553Z'));select pg_sleep(9); --
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 57  
 
เจ้าของความเห็น:
 if(now()=sysdate(),sleep(3),0)
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 58  
 
เจ้าของความเห็น:
 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 59  
 
เจ้าของความเห็น:
 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 60  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 61  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 62  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 63  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 64  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 65  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 66  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 67  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 68  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 69  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :1'"xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 70  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 71  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :\xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 72  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 73  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :1xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 74  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :@@rDRfhxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 75  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 76  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :JyI=xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 77  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 78  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :�'�"xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 79  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 80  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :�''�""xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 81  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 82  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1'"
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 83  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 84  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
\
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 85  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 86  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 87  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 88  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 89  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
@@z2yPe
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 90  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 91  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
JyI=
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 92  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 93  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
�'�"
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 94  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
�''�""
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 95  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 96  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 97  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 98  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 99  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 100  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 101  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 102  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 103  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 104  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 105  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 106  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 107  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 108  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :JfBZbh7xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 109  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :-1 OR 2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 110  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :-1 OR 2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 111  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :-1' OR xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 112  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :-1' OR xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 113  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :-1" OR xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 114  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :1 waitfxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 115  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :WR6reDUxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 116  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :cJBSV3zxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 117  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :Lw4y1vXxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 118  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :53SBmiPxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 119  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :F2LbncMxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 120  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :UhZh2Snxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 121  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :if(now(xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 122  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :0'XOR(ixxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 123  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :0"XOR(ixxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 124  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 125  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 126  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
v5qHgk7l
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 127  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
-1 OR 2+144-144-1=0+0+0+1 --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 128  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
-1 OR 2+212-212-1=0+0+0+1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 129  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
-1' OR 2+532-532-1=0+0+0+1 --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 130  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
-1' OR 2+828-828-1=0+0+0+1 or 'wruUEB5D'='
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 131  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
-1" OR 2+488-488-1=0+0+0+1 --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 132  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
-1; waitfor delay '0:0:6' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 133  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
-1); waitfor delay '0:0:3' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 134  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
-1)); waitfor delay '0:0:6' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 135  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1 waitfor delay '0:0:9' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 136  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
GBGm9vms'; waitfor delay '0:0:6' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 137  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
sjvagi5Q'); waitfor delay '0:0:9' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 138  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
SeegEgkQ')); waitfor delay '0:0:3' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 139  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
-1;select pg_sleep(3); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 140  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
-1);select pg_sleep(6); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 141  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
-1));select pg_sleep(9); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 142  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
Di8TKAly';select pg_sleep(3); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 143  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
ViIMbdFg');select pg_sleep(6); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 144  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
l7i77aXE'));select pg_sleep(9); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 145  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 146  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 147  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 148  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 149  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 150  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 151  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 152  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 153  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 154  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 155  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 156  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 157  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 158  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 159  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 160  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 161  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 162  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 163  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 164  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 165  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 166  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 167  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 168  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 169  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 170  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 171  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 172  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 173  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:49 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
ย้อนกลับไปหน้าเดิม