เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา KM

 
 การตรวจประกันคุณภาพของ มสธ ปีการศึกษา 2556 
เจ้าของกระทู้:
 NARUDEE19@YAHOO.COM
 วันที่ 7/3/2014 2:48:51 PM
IP:172.20.xxx

เตือนเรื่องตัวบ่งชี้ 7.2

ทีมทำประกันคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ ช่วงเดือน ก.ค. 2557 นี้ คงกำลังเร่งทำ SAR กันอยู่ อย่าลืมนะคะ ตัวชี้วัด 7.2 ของ สกอ. ที่ปรากฎใน CHE QA Online 2556 เป็นการดำเนินงานจัดการความรู้ รอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่หน่วยงานต่างๆ ได้กรอกผ่านระบบ CHE ไปตั้งแต่ปี 2556 และ กรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ก็ได้เห็นชอบผลการประเมินตัวบ่งชี้ 7.2 เพื่อจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องใช้คะแนนการประเมินตามประกาศนี้ ผู้ประเมินที่จะเข้าตรวจประกันคุณภาพในหน่วยงาน ไม่ต้องตรวจตัวชี้วัดนี้แล้ว

            ส่วนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 และรอบ 9 เดือนแล้ว

อย่าสับสนกันนะคะ

อ่าน 965 ครั้ง ตอบกระทู้ โปรด Log in
 
     
 
  ความเห็นที่ 1  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 2  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 3  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 4  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 5  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 6  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 7  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 8  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 9  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 10  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 11  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 12  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 13  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 14  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 15  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 16  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 17  
 
เจ้าของความเห็น:
 TtDYAu0E
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 18  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1 OR 2+313-313-1=0+0+0+1 --
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 19  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1 OR 2+533-533-1=0+0+0+1
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 20  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1' OR 2+450-450-1=0+0+0+1 --
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 21  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1' OR 2+677-677-1=0+0+0+1 or 'dSRr2qvB'='
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 22  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1" OR 2+837-837-1=0+0+0+1 --
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 23  
 
เจ้าของความเห็น:
 1 waitfor delay '0:0:3' --
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 24  
 
เจ้าของความเห็น:
 oKFUmNR3'; waitfor delay '0:0:3' --
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 25  
 
เจ้าของความเห็น:
 eah1MmvM'); waitfor delay '0:0:3' --
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 26  
 
เจ้าของความเห็น:
 hbx1ELTK')); waitfor delay '0:0:6' --
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 27  
 
เจ้าของความเห็น:
 6rRw1qBq';select pg_sleep(6); --
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 28  
 
เจ้าของความเห็น:
 YNEp9C6i');select pg_sleep(6); --
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 29  
 
เจ้าของความเห็น:
 k1IKl7Qu'));select pg_sleep(9); --
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 30  
 
เจ้าของความเห็น:
 if(now()=sysdate(),sleep(9),0)
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 31  
 
เจ้าของความเห็น:
 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 32  
 
เจ้าของความเห็น:
 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 33  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 34  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 35  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 36  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 37  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 38  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 39  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 40  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 41  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 42  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 43  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 44  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 45  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 46  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 47  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 48  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 49  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 50  
 
เจ้าของความเห็น:
 1'"
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 51  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 52  
 
เจ้าของความเห็น:
 \
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 53  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 54  
 
เจ้าของความเห็น:
 1
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 55  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 56  
 
เจ้าของความเห็น:
 @@voFTy
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 57  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 58  
 
เจ้าของความเห็น:
 JyI=
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 59  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 60  
 
เจ้าของความเห็น:
 �'�"
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 61  
 
เจ้าของความเห็น:
 �''�""
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 62  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 63  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 64  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 65  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 66  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 67  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 68  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 69  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 70  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 71  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :1'"xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 72  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :\xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 73  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :1xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 74  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :@@1QjHfxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 75  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :JyI=xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 76  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :�'�"xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 77  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :�''�""xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 78  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1'"
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 79  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
\
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 80  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 81  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
@@YJ2wy
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 82  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
JyI=
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 83  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
�'�"
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 84  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
�''�""
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 85  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 86  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 87  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 88  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 89  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 90  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 91  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 92  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 93  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 94  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 95  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 96  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :395yCgWxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 97  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :-1 OR 2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 98  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :-1 OR 2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 99  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :-1' OR xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 100  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :-1' OR xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 101  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :-1" OR xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 102  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :1 waitfxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 103  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :PkX8aDrxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 104  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :28qS9bXxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 105  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :uI3lHOzxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 106  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :Thp4nXqxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 107  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :UcWmWeMxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 108  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :hFBpnqPxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 109  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :if(now(xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 110  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :0'XOR(ixxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 111  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :0"XOR(ixxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 112  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 113  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 114  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
VGCbQe3J
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 115  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
-1 OR 2+538-538-1=0+0+0+1 --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 116  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
-1 OR 2+207-207-1=0+0+0+1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 117  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
-1' OR 2+959-959-1=0+0+0+1 --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 118  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
-1' OR 2+522-522-1=0+0+0+1 or 'Wr3iHvie'='
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 119  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
-1" OR 2+755-755-1=0+0+0+1 --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 120  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
-1; waitfor delay '0:0:6' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 121  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
-1); waitfor delay '0:0:6' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 122  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
-1)); waitfor delay '0:0:6' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 123  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1 waitfor delay '0:0:6' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 124  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
2YUbS169'; waitfor delay '0:0:6' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 125  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
a9h31WEc'); waitfor delay '0:0:6' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 126  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
lPNYqdZL')); waitfor delay '0:0:9' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 127  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
-1;select pg_sleep(3); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 128  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
-1);select pg_sleep(3); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 129  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
-1));select pg_sleep(3); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 130  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
vraBIfxi';select pg_sleep(6); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 131  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
hp3gpwK7');select pg_sleep(6); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 132  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
LBZynXRq'));select pg_sleep(6); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 133  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 134  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 135  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 136  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 137  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 138  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 139  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 140  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 141  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 142  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 143  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 144  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 145  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 146  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 147  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 148  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 149  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 150  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 151  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 152  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 153  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 154  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 155  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 156  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 157  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 158  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 159  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 160  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 161  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:46:28 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
ย้อนกลับไปหน้าเดิม