เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา KM

 
 accutane antibiotic for acne 
เจ้าของกระทู้:
 WillieFlurlpap
 วันที่ 2/11/2015 4:50:39 PM
IP:31.184.xxx
accutane connective tissue [url=http://fast-isotretinoin.com]Accutane[/url] accutane penis Buy Accutane long term accutane affets http://fast-isotretinoin.com - legal settlement accutane
อ่าน 959 ครั้ง ตอบกระทู้ โปรด Log in
 
     
 
  ความเห็นที่ 1  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 2  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 3  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 4  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 5  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 6  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 7  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 8  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 9  
 
เจ้าของความเห็น:
 1'"
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 10  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 11  
 
เจ้าของความเห็น:
 \
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 12  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 13  
 
เจ้าของความเห็น:
 1
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 14  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 15  
 
เจ้าของความเห็น:
 @@xWS4G
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 16  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 17  
 
เจ้าของความเห็น:
 JyI=
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 18  
 
เจ้าของความเห็น:
 �'�"
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 19  
 
เจ้าของความเห็น:
 �''�""
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 20  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 21  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 22  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 23  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 24  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 25  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 26  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 27  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 28  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 29  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 30  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 31  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 32  
 
เจ้าของความเห็น:
 TUcNC8nN
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 33  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1 OR 2+317-317-1=0+0+0+1 --
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 34  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1 OR 2+294-294-1=0+0+0+1
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 35  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1' OR 2+475-475-1=0+0+0+1 --
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 36  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1' OR 2+191-191-1=0+0+0+1 or 'hyPn8zuf'='
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 37  
 
เจ้าของความเห็น:
 -1" OR 2+59-59-1=0+0+0+1 --
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 38  
 
เจ้าของความเห็น:
 1 waitfor delay '0:0:6' --
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 39  
 
เจ้าของความเห็น:
 LFZd0j6r'; waitfor delay '0:0:3' --
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 40  
 
เจ้าของความเห็น:
 aXhllHNz'); waitfor delay '0:0:6' --
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 41  
 
เจ้าของความเห็น:
 Dzw2O5vQ')); waitfor delay '0:0:3' --
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 42  
 
เจ้าของความเห็น:
 mYLtV8HE';select pg_sleep(3); --
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 43  
 
เจ้าของความเห็น:
 jMdKaijH');select pg_sleep(6); --
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 44  
 
เจ้าของความเห็น:
 RM5ZGbca'));select pg_sleep(9); --
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 45  
 
เจ้าของความเห็น:
 if(now()=sysdate(),sleep(9),0)
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 46  
 
เจ้าของความเห็น:
 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 47  
 
เจ้าของความเห็น:
 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 48  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :1'"xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 49  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 50  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 51  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :\xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 52  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 53  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :1xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 54  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 55  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :@@J2BDJxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 56  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 57  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :JyI=xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 58  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 59  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 60  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :�'�"xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 61  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 62  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :�''�""xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 63  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 64  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1'"
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 65  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 66  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
\
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 67  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 68  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 69  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 70  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
@@tj2BU
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 71  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 72  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
JyI=
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 73  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 74  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
�'�"
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 75  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 76  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
�''�""
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 77  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 78  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 79  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 80  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 81  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 82  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 83  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 84  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 85  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 86  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 87  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 88  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 89  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 90  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 91  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 92  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 93  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 94  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 95  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 96  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :kMlgjINxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 97  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :-1 OR 2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 98  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :-1 OR 2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 99  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :-1' OR xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 100  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :-1' OR xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 101  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :-1" OR xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 102  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :1 waitfxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 103  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :PNtJadyxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 104  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :jjx3OOvxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 105  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :3pY2OHUxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 106  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :mgGFkrwxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 107  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :kyuj5OBxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 108  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :iGI91gCxxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 109  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :if(now(xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 110  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :0'XOR(ixxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 111  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :0"XOR(ixxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 112  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 113  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 114  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
A7KFZ2AE
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 115  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
-1 OR 2+754-754-1=0+0+0+1 --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 116  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
-1 OR 2+514-514-1=0+0+0+1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 117  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
-1' OR 2+178-178-1=0+0+0+1 --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 118  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
-1' OR 2+943-943-1=0+0+0+1 or 'zUvlX947'='
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 119  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
-1" OR 2+683-683-1=0+0+0+1 --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 120  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
-1; waitfor delay '0:0:9' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 121  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
-1); waitfor delay '0:0:3' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 122  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
-1)); waitfor delay '0:0:6' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 123  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1 waitfor delay '0:0:9' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 124  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
VbZRPIX4'; waitfor delay '0:0:3' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 125  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
GPbHzLlU'); waitfor delay '0:0:6' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 126  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
ofzHHytt')); waitfor delay '0:0:3' --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 127  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
-1;select pg_sleep(6); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 128  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
-1);select pg_sleep(3); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 129  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
-1));select pg_sleep(6); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 130  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
iD7lm8So';select pg_sleep(9); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 131  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
XpPQi6BI');select pg_sleep(3); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 132  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
VMXcDpfc'));select pg_sleep(3); --
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 133  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 134  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 135  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 136  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 137  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 138  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 139  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 140  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 141  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 142  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 143  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 144  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 145  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 146  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 147  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 148  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 149  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 150  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 151  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 152  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 153  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 154  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 155  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 156  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 157  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 158  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 159  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 160  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
 
  ความเห็นที่ 161  
 
เจ้าของความเห็น:
 GRLpGpAG
 6/5/934 3:44:50 PM
 :94.55.2xxx
1
 
     
 
ย้อนกลับไปหน้าเดิม