เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ฐานความรู้@@qIofh

 
  ถอดบทเรียนการเสริมสร้างความรู้ : เรื่อง นวัตกรรมบริการ (Service innovation)  
 
การรวบรวมความรู้
ถอดบทเรียนการเสริมสร้างความรู้ : เรื่อง นวัตกรรมบริการ (Service innovation)
เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2604, 2605
#8/28/2019# เขียนโดย: bluebird
 
     
  บันทึกความรู้ร่วมกับสำนักทะเบียน  
 

 

(อ่านต่อ...)

#4/25/2014# เขียนโดย: Admin
 
     
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง (อ่านต่อ...)

#12/4/2013# เขียนโดย: admin