เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ข่าวสารการจัดการความรู้

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานสนับสนุน เรื่อง การจัดการความรู้มุ่งสู่การพัฒนางานที่ส่งผ่านสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน : คู่มือการทำงาน (8/27/2019)  

(อ่านต่อ)อ่าน 188

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมบริการ (Serive innovation Workshop) (8/19/2019)  

(อ่านต่อ)อ่าน 123

การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "รู้หรือไม้เกษียณอายุราชการแล้วได้สวัสดิการอะไรบ้าง" (8/2/2019)  

......

(อ่านต่อ)อ่าน 118

กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8/2/2019)  

......

(อ่านต่อ)อ่าน 140

ขอแสดงความยิมดีกับผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6/27/2019)  

......

(อ่านต่อ)อ่าน 203

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การแบ่งมรดกและพินัยกรรม (6/27/2019)  

......

(อ่านต่อ)อ่าน 118

ขอแสดงความยิมดีกับผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี และ Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6/6/2017)  

(อ่านต่อ)อ่าน 747

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN) (9/15/2015)  

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN)วันอังคารที่  22

(อ่านต่อ)อ่าน 1388

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ เรื่อง การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN) ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 (9/3/2015)  

ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ เรื่อง การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อเพิ่มทักษะการปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 255......

(อ่านต่อ)อ่าน 1403

การจัดแลกเปลี่ยนเรียรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมของหน่วยงาน (8/18/2015)  

การจัดแลกเปลี่ยนเรียรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมของหน่วยงาน ในวันที่  17  สิงหาคม  2558  เวลา 9.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2605 อาคารวิชาการ 1ชั้น 6......

(อ่านต่อ)อ่าน 1304