เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ข่าวสารการจัดการความรู้

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมบริการ (Serive innovation Workshop) (8/19/2019)  

1......

(อ่านต่อ)อ่าน 1755

ขอแสดงความยิมดีกับผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6/27/2019)  

<%@ LA......

(อ่านต่อ)อ่าน 904

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การแบ่งมรดกและพินัยกรรม (6/27/2019)  

......

(อ่านต่อ)อ่าน 732

ขอแสดงความยิมดีกับผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี และ Talented People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6/6/2017)  

(อ่านต่อ)อ่าน 1298

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN) (9/15/2015)  

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN)วันอังคารที่  22

(อ่านต่อ)อ่าน 1718

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ เรื่อง การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN) ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 (9/3/2015)  

ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ เรื่อง การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อเพิ่มทักษะการปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 255......

(อ่านต่อ)อ่าน 1736

นิด้าจัด KM Forum 57 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรตินิด้า (7/29/2014)  

นิด้าจัด KM Forum 57 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรตินิด้า มีการเสวนาและการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ของหน่วยงาน  ท่านที่สนใจ สำรองที่นั่งได้ที่ KM.nida2557@gmail.com

(อ่านต่อ)อ่าน 2326

ประชุมเพื่อตัดสินผลการประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (3/13/2014)  

ประชุมเพื่อตัดสินผลการประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 เวลา 09.00 น. เป็นตันไป......

(อ่านต่อ)อ่าน 2175

ประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2557 (3/13/2014)  

ประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1608/1......

(อ่านต่อ)อ่าน 2229

จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ (3/13/2014)  

จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1607......

(อ่านต่อ)อ่าน 1903