เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ข่าวสารการจัดการความรู้

 

การจัดแลกเปลี่ยนเรียรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมของหน่วยงาน

8/18/2015อ่าน 1233  

 
การจัดแลกเปลี่ยนเรียรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมของหน่วยงาน ในวันที่  17  สิงหาคม  2558  เวลา 9.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2605 อาคารวิชาการ 1ชั้น 6 ส่วนต่อเติม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ย้อนกลับ