เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

ข่าวสารการจัดการความรู้

 

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN)

9/15/2015อ่าน 1781  

 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมทักษะการปรับปรุงงานด้วยเทคนิคไคเซ็น (KAIZEN)วันอังคารที่  22  กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
 
ย้อนกลับ