เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

KM Video

 

Copy and Development

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องรู้หรือไม่เกษียณอายุราชการแล้วได้สวัสดิการอะไรบ้าง


Copy and Development

การสัมภาษณ์เลขานุการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เกี่ยวกับการนำระบบวันลาอิเล็กทรอนิกส์มาใช้