เว็บไซต์การจัดการความรู้ของ มสธ. ยินดีต้อนรับ | Log in | สมัครสมาชิก

KM Video

 

Copy and Development

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/QAChannel/KM/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8.html

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องรู้หรือไม่เกษียณอายุราชการแล้วได้สวัสดิการอะไรบ้าง