สั่งซื้อใบสมัครและระเบียบการสมัครฯในราคาชุดละ 150 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป ได้ที่


1. facebook ศูนย์หนังสือ มสธ. “STOUBOOK” หรือ Line id“@stoubook”


2. App “7-Eleven TH” บนมือถือ ดาวน์โหลดได้ทั้ง
Apple Store Google Storeวิธีการสั่งซื้อ
>>> >>>


3. www.shopat24.com หรือ สแกนผ่าน QR CODE Shoat24 ได้ที่
หรือร้าน บางสาขา4. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง จังหวัดลำปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ จันทบุรี เพชรบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช และยะลา


5. ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช• สอบถามการสมัครเป็นนักศึกษา/ผู้เรียน

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-504-7788

• โทรสาร 0-2503-3548

• E-mail : ic.proffice@stou.ac.th