กำหนดในการรับสมัคร
โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 105 (รหัสรุ่น 612)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชา ระยะเวลาเรียน 4 เดือน สมัครทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...