"เพื่อประสิทธิภาพในการสมัครเรียนทางเว็บไซต์ควรใช้คอมพิวเตอร์ แบบ ตั้งโต๊ะ หรือโน๊ตบุ๊ค และเปิดเว็บไซต์ด้วยเบราว์เซอร์ Chrome"