ข่าวกิจกรรม 

มสธ. จัดงานประเพณี "ลอยกระทงวิถีใหม่" ประจำปี 2564

ภาพบรรยากาศ งานประเพณี "ลอยกระทงวิถีใหม่" ประจำปี 2564 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช #อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย #ลอยกระทงมสธ #ลอยแบบวิถีใหม่ #ลอยกระทง2564 #ครั้งที่14

Posted by Stou Variety on Friday, 19 November 2021

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดงานประเพณีลอยกระทง ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงวิถีใหม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกียรติมาร่วมงานลอยกระทงในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ สืบสานประเพณีที่ดีงาม และเชิดชูวัฒนธรรมไทยต่อไป

ชมภาพบรรยากาศงานได้ที่
https://www.facebook.com/100002465680955/posts/4513864768705668/?d=n


Updated: 19/11/2021