ข่าวกิจกรรม


มสธ. จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2564

มสธ. จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2564

...

 วันนี้ (10 ธ.ค. 64) เวลา​ 08.15 น.​ รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่​ 7​
แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ​ ประจำปี​ 2564 โดยมหาวิทยาลัยจัดพิธีขึ้น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ ซึ่งการจัดงาน​ จัดภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19

...

  เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เมื่อครั้งสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ครั้งดำรงพระอิสริยยศ​ "สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา" มาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์ พาดบนบันไดแก้ว ประดิษฐานอยู่ภายใต้ พระมหาพิชัยมงกุฎ โดยมหาวิทยาลัยนำมาออกแบบประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์กรุงสุโขทัย มีข้อความมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ในแถบริ้วเบื้องล่าง และนำมาเป็นตราประจำของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์ซึ่งเป็นสีเขียว ก็ได้นำมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยโดยใช้คู่กับสีทอง
...

 ในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ของพระองค์​ มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีน้อมรำลึกและถวายราชสักการะขึ้นในโอกาสสำคัญต่างๆ​ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบ