ข่าวกิจกรรม


มสธ. มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

...

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ มอบปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่ากว่า 2,500 ชิ้น ให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปดำเนินการผลิตสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยมีนางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

...

  กิจกรรม “ปฏิทินเก่า...มสธ. ขอ” นี้ นอกจากจะแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในการรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าของผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นการนำปฏิทินปีเก่ากลับมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ ไม่ถูกทิ้งให้เสียเปล่า ถือเป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

 โดยคุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มสธ. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการผลิตบัตรภาพพยัญชนะไทยและพยัญชนะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น เพื่อมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่