ข่าวกิจกรรม


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมสืบสาน รักษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

...

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสาน รักษาวัฒนธรรมอันงดงามของชาวไทย

...

  โดยกิจกรรมจัดขึ้นในช่วงเช้า ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านข้างหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ของมหาวิทยาลัย มีพิธีสำคัญคือ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การบรรยายธรรม และพิธีเวียนเทียนรอบหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน ถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้มี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธี มี รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานทุกฝ่าย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี