ข่าวกิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
และ อ.ดร.นฤบดี วรรธนาคม สาขาวิทยาการจัดการ

...
...

 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ อ.ดร.นฤบดี วรรธนาคม สาขาวิทยาการจัดการ ในโอกาสเข้ารับประกาศนียบัตรในพิธีแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ
...
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย โดยมี ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
...
 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนและดำเนินการโครงการการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่เวทีระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ และเป็นโอกาสอันดี ในการเผยแพร่ผลงาน แสดงศักยภาพของคนไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับให้ผลผลิตจากงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยผลงานวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยได้ก้าวสู่เวทีระดับโลก สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดนับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2565 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 164 ผลงาน จาก 11 เวทีระดับนานาชาติ
...
...