ข่าวกิจกรรม


มสธ. มอบลอตเตอรี่เก่าให้ศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู จังหวัดราชบุรี

...
...

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานสื่อสารองค์กร และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลกว่า 73,000 ใบ แก่พระครูจันทสีรากร เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์ฯ จำนวน 35 คนนำไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ พวงหรีด ดอกไม้ไหว้พระ แจกัน พัดและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างสวยงามและนำรายได้เป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู
...
 กิจกรรม “ลอตเตอรี่เก่า...มสธ. ขอ” นี้ อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” นอกจากจะแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในการรวบรวมลอตเตอรี่เก่าของผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นการนำลอตเตอรี่เก่ากลับมาทำให้เกิดประโยชน์ ไม่ถูกทิ้งให้เสียเปล่า ถือเป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
...
...