ข่าวทั่วไป


มสธ.และกรมราชทัณฑ์ยังร่วมกันเดินหน้าส่งเสริม​ พัฒนาความรู้ความสามารถ​ และคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ต้องขัง

มสธ.และกรมราชทัณฑ์ยังร่วมกันเดินหน้าส่งเสริม​
พัฒนาความรู้ความสามารถ​ และคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง

...

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม​ 2565 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ที่นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ1 ชั้น4 อาคารบริหาร ของมหาวิทยาลัย

...

 การประชุมร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการเรียนการสอน การบริการการศึกษา เพิ่มความรู้ความสามารถและคุณวุฒิทางการศึกษา แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ​ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิด เรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกล จึงไม่มีข้อปิดกั้นสำหรับผู้ต้องขังที่จะเรียนกับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขังของมหาวิทยาลัยมีถึงระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วจำนวนหนึ่ง​ ในปัจจุบันยังมีผู้ต้องขังที่กำลังเรียน​ และสมัครเรียนเพิ่มทั้งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา​ ปริญญาตรี​ และโครงการสัมฤทธิบัตร​ รวมกันแล้วเป็นจำนวนอีกกว่าหลายพันคน​ นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้ต้องขังเรียนและสำเร็จการศึกษามากที่สุดในประเทศ