ข่าวทั่วไป


มสธ. เป็นศูนย์ตรวจข้อสอบ O-NET ติดต่อกันเป็นปีที่6

มสธ. เป็นศูนย์ตรวจข้อสอบ O-NET ติดต่อกันเป็นปีที่6

...

 เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา รศ.ดร. มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจข้อสอบ การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ให้ มสธ. เป็น 1 – 5 ศูนย์ตรวจข้อสอบติดต่อกันเป็นที่6

...

 โดยศูนย์​ มสธ. ดูแลในส่วนภูมิภาคภาคกลาง ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 – 12 มี.ค. 65 มีครูเข้าตรวจสอบจำนวน 180 คน มีบุคลากรรวมปฏิบัติงานเกือบ 40 คน

...

 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเข้าให้กำลังใจครูผู้ตรวจข้อสอบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช