ข่าวทั่วไป


มสธ.ลงนามความร่วมมือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

...

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาการวิจัยในคนในประเทศไทย และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ซีโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


...
...