ข่าวนักศึกษา


เริ่มแล้ว! จัดสอบรูปแบบสนามสอบ ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ

เริ่มแล้ว! จัดสอบรูปแบบสนามสอบ ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ

...

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบรูปแบบสนามสอบ ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมเข้มงวดเรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษา ณ สนามสอบแต่ละจังหวัด โดยในการสอบครั้งนี้เป็นการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาแจ้งความจำนงในการสอบรูปแบบสนามสอบ ทั้งหมดจำนวน 38,260 คน โดยเปิดสนามสอบ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด เรือนจำ ทัณฑสถาน และต่างประเทศ รวมสนามสอบทั้งสิ้น 234 สนามสอบ

...
...
...
...
...
...