ข่าวนักศึกษา


รายชื่อสนามสอบในการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เลือกแผนการศึกษา ก1 และ แผนการศึกษา ก2 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 118 รหัสรุ่น 643


  ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง จำนวน 17 สนามสอบ 13 จังหวัด ได้แก่

  1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กทม.
  2. ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
  3. ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
  4. ร.ร.ชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี
  5. ร.ร.สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
  6. ร.ร.ระยองวิทยาคม จ.ระยอง
  7. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
  8. ร.ร.ชัยภูมิภักดีชมพล จ.ชัยภูมิ
  9. ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
  10. ร.ร.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
  11. ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
  12. ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
  13. ร.ร.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  14. ร.ร.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  15. ร.ร. สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
  16. ร.ร.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  17. ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง

ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง จำนวน 5 สนามสอบ 5 จังหวัด

  1. ร.ร.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
  2. ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
  3. ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
  4. ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
  5. ร.ร.ศรียาภัย จ.ชุมพร


หมายเหตุ

1. จะต้องมีหลักฐานการรับวัคซีน จำนวน 3 เข็มและ จะต้องมีผลตรวจ ATK ผ่านทางแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม
2. เอกสารใบรับรองจากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่สาธารณสุขรับรองผลการตรวจ