ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 • ศาลปกครองยกคำร้องที่ รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ฟ้องสภามหาวิทยาลัย
 • การเสนอบทความออนไลน์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านระบบวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Journal)
 • สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 2/2561
 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6"STOU National Research Conference"
 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช "STOU Research 2017"
 • มสธ. เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว กลับมาเป็นนักศึกษาใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา
 • การเสนอบทความออนไลน์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านระบบวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Journal)
 • ภาพกิจกรรม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 28-30 ตุลาคม 2559 Facebook : PR STOU
 • ภาพกิจกรรม วันสถาปนา มสธ. ครบ 38 ปี 5 กันยายน 2559 Facebook : PR STOU
 • ขอเชิญผู้สนใจ เข้า ร่วมอบรมเรื่อง "เรียนรู้การถ่ายภาพ และผลิตคลิปวิดีโอ"
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดประชุมทางวิชาการเรื่อง "แนวทางการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีและการตรวจร่างกาย"
 • ขอเชิญดาวน์โหลด Sticker รูปตุ๊กตา อุไร-ไพฑูรย์ ของ มสธ. ไว้ใช้ในไลน์ เฟสบุค และโซเชียลมีเดีย
 • ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ที่นี่...!

 •