ในกรณีที่นักศึกษาตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. นักศึกษาไม่ได้ผูกบัญชี Prompt Pay กับบัตรประชาชน ซึ่งการคืนเงินสำหรับส่วนลดทั้งส่วนของภาครัฐและมหาวิทยาลัยจะดำเนินการผ่าน Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของภาครัฐ

ตรวจสอบข้อมูลส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ !

-->