ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..อ่านต่อ 20 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักบริการการศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562
..อ่านต่อ 11 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักบริการการศึกษาประจำเดือนกันยายน 2562
..อ่านต่อ 11 ตุลาคม 2562
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

..อ่านต่อ 21 พฤษภาคม 2562
รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รับสมัครนักกีฬา มสธ. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2562
สำนักบริการการศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโครงการพัฒนางานด้านนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
..อ่านต่อ 21 มิถุนายน 2561
สำนักบริการการศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรุ้เรื่องการเขียนโครงร่างองค์กร
9-19 เมษายน 2561 สำนักบริการการศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรุ้เรื่องการเขียนโครงร่างองค์กร..อ่านต่อ 10 เมษายน 2561
123


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin