กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา ปี 2563 กองการเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นกองทรัพยากรบุคคล | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ

 

                                               

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ มสธ. ประจำปี 2564

 

การประกาศรับสมัครงาน
หน้าเว็บนี้เป็นหน้าเว็บไซต์เก่า หากผู้ที่สนใจสมัครงาน ให้ไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ มสธ. ไปที่สำนัก -> สำนักงานอธิการบดี ->กองทรัพยากรบุคคล ->ประกาศกองทรัพยากรบุคคล หรือประกาศรับสมัครงาน แทน WWW.STOU.AC.TH
 
   
ประกาศผลการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จ.นครนายก และนครศรีธรรมราช
ประกาศผลการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จ.นครนายก และนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศฯ

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แขนงวิชาศิลปศาสตร์  ขั้นตอนที่ 2 (สัมภาษณ์) สำหรับผู้สมัครที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2

 
   
ประกาศฯ การขึ้นบัญชีลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ สังกัดกองกลาง
ประกาศฯ การขึ้นบัญชีลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ สังกัดกองกลาง ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งช่างศิลป์แต่งหน้า ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งช่างศิลป์แต่งหน้า 2 สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อห้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อห้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ สังกัดกองกลาง
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ สังกัดกองกลาง ล
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา และการรับสมัครได้สิ้นสุดลงไปแล้ว นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประกาศปิดสถานที่ทำการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยได้เปิดทำการเป็นการปกติแล้วตามแนวปฏิบัติราชการของรัฐ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด (โควิด-19) จะทำการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและกำหนดเกณฑ์ การคัดเลือกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อผลการพิจารณาเป็นอย่างไรจะประกาศให้ทราบต่อไป (ทั้งนี้ผู้สมัครที่ได้จัดส่งใบสมัครมาแล้ว ภายในกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อ ให้ทราบเป็นรายบุคคล และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการต่อไป)
 
   

TOP
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ต.ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ต.ผู้ปฏิบัติงานเกษตร สังกัดกองอาคารสถานที่
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
  กรอกใบสมัคร online ที่นี่
   

TOP
เลื่อนประกาศการทดสอบ และประกาศรายชื่อเพื่อเข้ารับการทดสอบลูกจ้างประจำเงินรายได้

เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สั่งปิดสถานที่ทำงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

กองทรัพยากรบุคคล จึงแจ้งขอเลื่อนประกาศการทดสอบ / การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบลูกจ้างประจำเงินรายได้

ในช่วงวันเวลาดังกล่าว จากวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ออกไปก่อน  ซึ่งกองทรัพยากรบุคคลจะประกาศให้ทราบต่อไป

 
   

TOP
ใบสมัครผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และนครนายก
เป็นไฟล์เวิร์ด (ผู้สนใจสมัคร ให้จัดทำต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนาเอกสารการสมัครจำนวน 7 ชุด ส่งไปพร้อมกับการสมัคร) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่โทร.02 5047957 / 084-2141526
  คลิกที่นี่...
   

TOP
ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช และ นครนายก (ผู้สนใจสมัคร ให้จัดทำต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนาเอกสารการสมัครจำนวน 7 ชุด ส่งไปพร้อมกับการสมัคร) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่โทร.02 5047957 / 084-2141526
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตร สังกัดกองอาคารสถานที่ ทดสอบวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. มีข้อสงสัย ติดต่อ 084-2141526 / 02 5047957
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศฯรับสมัครลูกจ้างประจำเงินรายได้ (สิทธิประกันสังคม)
ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิยายน 2563 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศฯรับสมัครลูกจ้างประจำเงินรายได้ (สิทธิประกันสังคม)
ตำแหน่งช่างศิลป์แต่งหน้า 2 สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิยายน 2563 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
คู่มือการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

VDO สอนการเข้าใช้ระบบ : https://youtu.be/_kfLcZfhzFU

คู่มือ: https://pws.cgd.go.th/pwsDocument/includes/download/EFiling2.pdf

เว็บไซต์การ Login เข้าระบบกรมบัญชีกลาง : https://pws.cgd.go.th/cgd/

 

 

 
   

TOP
ใบสมัครลูกจ้างประจำ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ปิดการทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชั่วคราว
เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease (Covid-19)] ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปิดทำการชั่วคราว จึงขอเลื่อนวันเริ่มบรรจุบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง จากเดิมวันที่ 1 เมษายน 2563 ไปเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
 
   

TOP
ควบคุมโรคเพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการป้องกันโรค
1. ความรู้และการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2. มาป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเถอะ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
  คลิกที่นี่...
   

TOP
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
  คลิกที่นี่
   

TOP
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
*สำหรับข้าราชการบำนาญ -ขั้นตอนกาารใช้งานระบบดูผลตรวจสุขภาพ Online และโปรแกรม 1 (สำหรับ กลุ่มข้าราชการบำนาญ)
  คลิกที่นี่
   

TOP
มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่.
   

TOP
ครปอ. (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือหมายเลขภายใน 7133,7169,7150,7168,7170, 7957,7960
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-6905 หรือหมายเลขภายใน 6905
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 1