ลงทะเบียน​ชุดวิชา

สวัสดี​ค่ะ​อยากทราบว่าชุดวิชา33449ไม่มีให้ลงหรอค่ะเหลือแต่ตัวนิค่ะที่ยังไม่ได้ลง

 

เอกกสารการเรียนได้เมื่อไหร่คะ...นานเเล้ว

เอกสารการเรียนได้เมื่อไหร่ค่ะ... นานเเล้ว ถามก็ไม่มีการตอบ จะยังไงช่วยรบกวนตอบด้วย

 

สอบถาม ชุดวิชาที่ยังไม่เปิดสอน

ชุดวิชาที่ยังไม่เปิดสอนมาหลายภาคแล้ว เราก็ต้องรอไป จนกว่าจะมีการเปิดสอนใช่มั้ยคะ? เพราะค้า.....

 

สอบถาม การสมัครเรียน

ถ้าจะ สมัครเรียน สาขา วิศวกรรมการผลิต แต่ ผม จบ ปริญญาตรี ทลบ.การจัดการงานก่อสร้าง อยากทร.....

 

วิชาเลือกเสรีของคณะนิติศาสตร์

วิชาเลือกเสรีของคณะนิติศาสตร์ สามารถเลือกวิชาทรัพย์สินทางปัญญา หรือวิชากฎหมายแรงงานได้ไหมค.....

 

ลาออกแล้วระยะเวลาเท่าใดที่ มสธ จะลบข้อมูลของเราออก

ตอนนี้ผมมีความคิดว่าจะลาออกจากนักศึกษา มสธ สัก3 ปี
แล้วจะกลับมาเรียนใหม่ แล้วจะขอโอน.....

 

เรียนเกินระยะเวลา 3เท่าของหลักสูตรรีไทร์ไหมครับ

เรียนเกินระยะเวลา 3เท่าของหลักสูตรรีไทร์ไหมครับหรือไม่มีการรีไทร์แล้วตามประกาศของ อว.

 

ผมอยากปรับวุฒิและเปลี่ยนหลักสูตรต้องดำเนินการอย่าง

ผมเคยสมัครนิติศาสตร์ปี 2562 โดยใช้วุฒิม.6 แต่ปัจจุบันจบการศึกษาระดับป.ตรีจากสถาบันหนึ่งแล้.....

 

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ศึกษาเดิมมาเป็นหลักสูตรที

ด้วยข้าฯ เป็นนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560-TQF) โ.....

 

การลงทะเบียนตามหลักสูตร

ลงทะเบียนเรียน ด้วยการเทียบโอน วุฒิ.ปวส.การบัญชี ลง วิทยาการจัดการ เอกการจัดการ
ปีก.....

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสอบ